Top những phần mềm quản lý sản xuất hiệu quả nhất hiện nay phần I

  Đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cá nhân hay tập thể, việc quản lý, điều phối và tối ưu hóa quy trình sản xuất là yếu tố quan ...
Read More

Vấn đề quan trọng trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm giống vụ xuân

Việc không tuân thủ cơ cấu giống theo mùa vụ, tự ý trồng thử nghiệm giống mới khi chưa được sự cho phép của cơ quan chuyên môn, nhiều hộ nôn...
Read More

ỨNG DỤNG ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG SẢN CHO HỢP TÁC XÃ/ TỔ HỢP TÁC VÙNG CAO

 “Không sử dụng thành thạo smartphone thì làm sao mà biết ghi chép nhật ký canh tác” “Ghi chép bằng sổ giấy có khi dễ hơn ghi bằng ứng dụng ...
Read More

Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp

  Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả vật tư nông nghiệp có vai trò quan trọng bảo đảm phát triển nông nghiệp nhanh, mạnh, bền vững. Để ki...
Read More

Tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

  Chú trọng tuyên truyền và tăng cường công tác thanh-kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) là nhiệm vụ được ngà...
Read More

CHUỖI GIÁ TRỊ LOGISTICS TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH PHÚ THỌ LÀ GÌ?

  Logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng ...
Read More

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại Tân Yên: Gỡ nút thắt đất đai để tăng hiệu quả

  (BGĐT) - Sản xuất nông nghiệp được huyện Tân Yên (Bắc Giang) xác định là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (...
Read More